Vol 6, No 1 (2018)

DOI: http://dx.doi.org/10.21533/pen.v6i1

Table of Contents

Articles

Osman Gursoy, Haidar Sharif
PDF
1-10
Safa Tuna
PDF
11-26
Ismar Hrvacic
PDF
27-40
Ergün Yeşilyurt, Osman Şimşek, Ahmet Bilgil
PDF
41-51
Sibel Dikmen Kucuk, Husnu Gerengi, Yusuf Guner
PDF
52-62
Sevkuthan Kurak, Migdat Hodzic
PDF
63-75
Muzafer H. Saračević, Aybeyan Selimi, Mersad Mujevic
PDF
76-83
Haidar Sharif, Sahin Uyaver, Zaid Zerdo
PDF
84–94
Haidar Sharif, Ivan Despot, Sahin Uyaver
PDF
95–106
Bharat Sanga, Reeta Wattal, D. S. Nagesh
PDF
107-119
Tanzer Satır, Neslihan Doğan-Sağlamtimur
PDF
120-129
Benjamin Durakovic, Rukiye Demir, Kemal Abat, Celal Emek
PDF
130-143
Cüneyt Kurtay, Parya Najifar
PDF
144-153
Enes Akca, Ali Gursel, Nuri Sen
PDF
154-160
Suneetha Bulla, B. Basaveswara Rao, K. Gangadhara Rao, K. Chandan
PDF
161-170
V. Kavitha, Kirupa Ganapathy
PDF
171-181
Yogesh Hole, Snehal Pawar, Mahesh P. Bhaskar
PDF
182-196
Sathish P. Kumar, Arun Raaza
PDF
197-200
Aruna R. Flarence, Srikanth Bethu, V. Sowmya, Kollu Anusha, B. Sankara Babu
PDF
201-214
Srikanth Bethu, V. Sowmya, B. Sankara Babu, G. Charles Babu, Y. Jeevan Nagendra Kumar
PDF
215-228
Sankara B. Babu, A. Suneetha, G. Charles Babu, Y. Jeevan Nagendra Kumar, G. Karuna
PDF
229-240
G. Saravanan, K. Muthunagai
PDF
241-250
K. Sumanth, C.H. Hima Bindu, T. Srinivasa Rao, R. Vijayarangan
PDF
251-259
Pravin G. Gawande, Ashok M. Sapkal
PDF
260-273
P. Murugabharathi, B. Srutha Keerthi
PDF
274-284
Thendral Tharmalingam, Vijaya Vijayakumar
PDF
285-295
N. P. Damodaran, Srutha Keerthi
PDF
296-304
R. Ramesh, V. Saravanan
PDF
305-325
Sarath S. Chandra, A. S. C. S. Sastry
PDF
326-331
T. Karthikeyan, T. Sitamahalakshmi
PDF
331-347