Management of investment processes in social capital: A conceptual approach to assessment

Karina Nemashkalo, Olga Myronova, Denys Kipa

Abstract


Any social problems need to be solved first of all by investment methods: creating new jobs (innovative training and retraining of employees), increasing labor productivity and increasing real wages, and raising the economic interest of employees and entrepreneurs in the highly efficient use of accumulated total human capital (the life quality improving). These methods should contribute raising the level of trust in society. Due to the generalization of theoretical and practical studies, the classification of income types from accumulation into social capital, conditions and causes of its formation are generalized. It is determined that management of investment processes in social capital is impossible without qualitative and quantitative assessment of investments. The comprehensive system of social investment assessment at the macro-, meso- and microeconomic levels is presented. A quantitative aspect of this system involves a direct assessment of the enterprises’ financial costs in the region for social programs and initiatives. The qualitative aspect is related to the assessment of the completeness and complexity degree of the investment process. The given system of assessment will allow identifying the main problems in the social investment management.

Keywords


social capital; human capital; social investments; assessment; management

Full Text:

PDF

References


V. Babenko, et al., “Research into the process of multi-level management of enterprise production activities with taking risks into consideration,” Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol. 1, No 3 (91), pp. 4-12, 2018. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.123461.

V. Babenko, et al., “Aspects of program control over technological innovations with consideration of risks”, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, vol. 3/4 (93), pp. 6-14, 2018. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.133603.

P. Bourdieu, Sotsiologiya politiki. Moskva: Socio-Logos, 1993. (in Russian)

P. Bourdieu and M. Granovetter, Forms of Capital. The Sociology of Economic Life, 2nd Ed. Boulder: Westview Press, 2001.

A. A. Bova, Sotsialnyi kapital v Ukraini: dosvid empirychnoho doslidzhennia. 2003. (http://soskin.info/ea/2003/5/20030517.html). (in Ukrainian)

J. S. Coleman, Foundations of social theory. Belknap of Harvard University Press, Cambridge. 1990.

F. Fukuyama, Sotsial'nyy kapital. Kul'tura imeet znachenie. Kakim obrazom tsennosti sposobstvuyut obshchestvennomu progressu. Moskva: Moskovskaya shkola politicheskikh issledovaniy, 2002. (in Russian)

F. Fukuyama, (2004). Doverie: sotsial'nye dobrodeteli i put' k protsvetaniyu. ZAO NPP “Ermak”, Moskva.

E. L. Glaeser, et al., An Economic Approach to Social Capital. 2012. (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-0297.00078).

GRI, Global Reporting Initiative standard. 2018. (https://www.globalreporting.org/standards).

F. Güzel , et al., “Sovereign Wealth Funds: A Comparison of the Turkish Sovereign Wealth Fund with the World Samples”, Periodicals of Engineering and Natural Sciences, Vol. 5, No. 2, pp. 165-175, June 2017. DOI: 10.21533/pen.v5i2.107.

Z. I. Halushka, “Sotsialni investytsii pidpryiemstv yak instrument sotsialnoi vidpovidalnosti biznesu,” Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Seriia: Ekonomichni nauky, 1, pp. 193-198, 2012. (in Ukrainian)

O. Hrishnova and N. Polyviana, “Sotsialnyi kapital: sutnist, znachennia, vzaiemozviazok z inshymy formamy kapitalu,” Ukraina: aspekty pratsi, 3, pp. 19-24, 2009. (in Ukrainian)

I. Yu. Hryshova and T. S. Shabatura, “Sotsialni investytsii yak instrument realizatsii sotsialno-oriientovanoho biznesu”, Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, 4, pp. 183-186, 2014. (in Ukrainian)

H. I. Hrytsaienko and M. I. Hrytsaienko, “Sotsialni investytsii v sotsialnyi kapital”, Biznes-inform, 1, pp. 188-194, 2018. (in Ukrainian)

I. Klympush-Tsyntsadze, Ramkova prohrama partnerstva mizh Uriadom Ukrainy ta UN na 2018-2022 rr. nadzvychaino vazhlyva dlia pokrashchennia sytuatsii na Skhodi. 2017. (https://www.kmu.gov.ua/ua/news/250380857). (in Ukrainian)

S. Knack, “Social capital and the quality of government: evidence from the States,” American Journal of Political Science, 16(4), pp. 772-783, 2002.

V. V. Kuzhel, “Sotsialna polityka ta sotsialni investytsii pidpryiemstv ahroprodovolchoi sfery,” Ekonomichnyi forum, 1, pp. 286-294, 2015. (in Ukrainian)

L. S. Melnychuk, “Sutnist ta znachennia sotsialnykh inestytsii,” Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, 11, pp. 434-437, 2016. (in Ukrainian)

V. I. Nadraha, “Teoretychni aspekty finansuvannia sotsialnykh investytsii,” Finansy Ukrainy, 2, pp. 70-78, 2014. (in Ukrainian)

R. Patnem, Chtoby demokratiya srabotala. Moskva: Ad Marginem, 1996. (in Russian)

V. Plyuta, Sravnitel'nyy mnogomernyy analiz v ekonomicheskikh issledovaniyakh. Metody taksonomii i faktornogo analiza. Moskva: Statistika, 1980. (in Russian)

P. N. Shikhirev, “Priroda sotsial'nogo kapitala: sotsial'no-psikhologicheskiy podkhod,” Obshchestvennye nauki i sovremennost', 2, pp. 20-24, 2003. (in Russian)

The World Bank, Year in review: 2018 in 14 charts. 2018. (http://www.worldbank.org).

O. V. Veretennykova, “Instytut sotsialnoho investuvannia: sutnisni oznaky ta funktsionalnyi proiav u svitli pohliadiv klasykiv ekonomichnoi teorii,” Vcheni zapysky universytetu “KROK”. Seriia: Ekonomika, 33, pp. 11-17, 2013. (in Ukrainian)

K. B. Voloshchuk, “Kharakterystyka intelektualnykh i sotsialnykh skladovykh innovatsiino-investytsiinoho potentsialu ahropromyslovykh pidpryiemstv,” Zbirnyk naukovykh prats Podilskoho derzhavnoho ahrarno-tekhnichnoho universytetu, 21, pp. 117-122, 2013. (in Russian)

S. Ulubeyli, et al., “Comparative Life Cycle Costing Analysis of Green Roofs: The Regional Aspect”, Periodicals of Engineering and Natural Sciences, Vol.5, No.2, pp. 136-144, June 2017.

B. O. Yazliuk, “Fundamentalni ta prykladni ekonomichni mekhanizmy pidpryiemstv pry realizatsii sotsialnykh investytsii yak osnova innovatsiinoho rozvytku derzhavy,” Ekonomichnyi analiz, 2(18), pp. 280-285, 2014. (in Ukrainian)
DOI: http://dx.doi.org/10.21533/pen.v7i2.554

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Karina Nemashkalo, Olga Myronova, Denys Kipa

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 2303-4521

Digital Object Identifier DOI: 10.21533/pen

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License